Over Ons

In juni 2020 riepen zo’n 250 hoogleraren, universitair docenten, schrijvers, theatermakers en leesbevorderingsorganisaties (De Leescoalitie, Stichting Lezen, Stichting CPNB, Stichting Lezen & Schrijven, het Literatuurmuseum/Kinderboekenmuseum, de Koninklijke Bibliotheek, de Vereniging van Openbare Bibliotheken, het Nederlands Letterenfonds, De Schoolschrijver & De Schrijverscentrale) in de Volkskrant op om deze zomer een groot Covid-leesoffensief te starten. Aanleiding was het rapport van de Onderwijsinspectie dat een kwart van de Nederlandse jongeren met een leesachterstand van school komt. Taalbaas verbindt professionele woordkunstenaars die nu zonder podium en publiek zitten met middelbare scholieren om hen te prikkelen tijdens deze zomer, in crisistijd, meer te lezen en creatief met taal aan de slag te gaan. Het project Taalbaas wordt ondersteund door het Ministerie van OCW met CJP, Scholieren.com en Lichting als mediapartner.